Bosses d’hores

Si necessites flexibilitat horaria, t’oferim les nostres bosses d’hores que pots utilitzar quan millor et convingui dins dels horaris establerts pel taller.

Funcionament:

L’alumne disposa de tres mesos per gastar una bossa d’hores i utilitzar les hores com millor li convingui en les sessions de taller obert. Només es contaràn hores senceres, amb un mínim de 1 hora a la setmana i un màxim de 8 hores a la setmana.

Un cop finalitzades les hores, es podrà comprar una nova bossa.

Taller obert de ceràmica

dimecres i divendres de 16:30 a 20:30h

Preus:

8 hores = 80€ (10 €-hora)

16 hores = 140€ (8,75 €-hora)

24 hores = 195€ (8 €-hora)

32 hores = 240€ (7,50 €-hora)

40 hores = 280€ (7 €-hora)

48 hores = 312€ (6,50 €-hora)

48 hores = 312€ (6,50 €-hora)