NORMATIVA CURSOS

CURSOS INTENSIUS:

Una vegada l’alumne estigui inscrit al curs, no es faràn devolucions de cap import abonat. És responsabilitat de l’alumne fer tot el possible per a poder assistir a les classes. Només en cas que el mateix centre cancel.li el curs, es procedirà a la devolució de l’import abonat.

En cas de no poder assistir a alguna sessió, se li haurà de comunicar al responsable d’impartir el curs i veure si hi ha disponibilitat per a fer una recuperació. Si no hi hagués disponibilitat, es perdrien les hores sense tenir dret a cap devolució.

TALLER OBERT:

Funcionament de bosses d’hores:

Les bosses d’hores es poden utilitzar dins l’horari establert pel taller, amb un mínim de 2h per sessió i un màxim de 4h.

L’alumne ha de reservar les hores que vulgui realitzar utilitzant el sistema de reserva de l’espai i no es podràn reservar més hores de les comprades.

Cada alumne es responsabilitza d’assistir a classe durant les hores que ha reservat. La no assistència sense cancel.lació prèvia, implica la pèrdua de les hores sense possibilitat de recuperació.

Si al realitzar una reserva hi ha places pendents de validar i s’omple el grup, tindrà prioritat aquell que hagi fet abans la reserva, quedant la resta en llista d’espera per si hi hagués alguna cancel.lació.

Cancel.lació reserves:

Cada alumne pot gestionar les seves reserves i realitzar cancel.lacions a través del sistema de reserves del taller.

Només s’acceptaràn cancel.lacions fins a dos dies abans del dia de la reserva, si es cancel.la més tard d’aquest plaç, es perden les hores.

Caducitat hores:

Les bosses d’hores tenen una caducitat que varia segons el número d’hores que es comprin:

6h = 1 mes / 12h = 2 mesos / 24h = 3 mesos desde la data de la seva compra

Una vegada caducada la bossa, si queda alguna hora pendent, aquesta es perd i no es pot recuperar.

Durabilitat de plaça

L’alumne disposa d’un màxim de dues setmanes per a renovar una bossa d’hores i incorporar-se de nou a les sessions de taller obert. Si no se cumpleix aquest plaç, l’espai es reserva el dret de retirar indefinidament la plaça de l’alumne, donant prioritat a les persones que es trobin en llista d’espera per a inscriure’s.

Els antics alumnes tindràn prefèrencia a l’hora d’inscriure’s als nostres cursos.

Durant el mes d’agost es fa una neteja general del taller i totes aquelles peces que no s’hagin vingut a recollir es llencen.