NORMATIVA CURSOS

TALLER OBERT:

Per tal de garantitzar un espai segur, dividirem l’horari en sessions de 2h i treballarem amb amb grups de màxim 6 alumnes. Ens disposarem a l’espai respectant la distància de seguretat.

Funcionament de bosses d’hores:

.Les bosses d’hores es poden utilitzar dins l’horari establert pel taller, amb un mínim de 2h per sessió i un màxim de 4h. L’alumne ha de reservar les hores que vulgui realitzar mitjançant el sistema de reserva de l’espai.

.Cada alumne es responsabilitza d’assistir a classe durant les hores que ha reservat. La no assistència implica la pèrdua de les hores sense possibilitat de recuperació.

Cancel.lació reserves:

.Cada alumne pot gestionar les seves reserves i realitzar cancelacions a través del sistema de reserves del taller. Només s’acceptaràn cancel.lacions fins a dos dies abans del dia de la reserva, si no es pot assistir a una sessió reservada aquestes hores es perden.

Caducitat hores:

. Les bosses d’hores tenen una caducitat que varia segons el número d’hores que es comprin:

6h = 1 mes

12h = 2 mesos

24h = 3 mesos

. Un cop caducada la bossa, si queda alguna hora pendent, aquesta es perd i no es pot recuperar.

Durant el mes d’agost es fa una neteja general al taller i totes aquelles peces que no s’hagin vingut a buscar es llencen.

COVID-19:

. Utilitzarem el dispensador de gel desinfectant que hi ha a la porta quan entrem.

. És obligatori l’ús de mascareta dins el taller en tot moment.

. Treballarem amb grups reduïts per tal de poder mantenir la distància de seguretat.

. Cada alumne portarà cada dia la seva mascareta i el seu devantal. També portarà les eines en cas de ternir-ne de pròpies.

. Caldrà netejar l’espai de treball i totes les eines del taller després d’utiltzar-los.

. Serem cuidadosos amb la neteja de l’espai en general.

És responsabilitat de tots respectar aquestes mesures per tal de garantir un espai de treball segur.